lørdag den 8. marts 2014

Fællesspisning d. 27. maj


Landsbygruppen inviterer til fællesspisning i Fællessalen på Margrethe Reedtz Skolen tirsdag d. 27. maj kl. 18.00- ca 21.00.

      ·         Margrethe Reedtz Skolens skoleleder Morten Mosgaard optræder med egne sange.

·         Felix Pedersen, kunstnerisk leder af ”Kunsten i bevægelse” fortæller om ”Kunsten i bevægelse” og de 4 kunstnere, som kommer til Ryde i september.

·         Landsbygruppen vil fortælle om, hvordan vi tænker at dagene skal forløbe og der bliver mulighed for at komme med gode idéer, uddybende spørgsmål og at melde sig til forskellige praktiske opgaver i forbindelse med ”Kunsten i bevægelse” i Ryde d. 6.-11. september 2014.

Nærmere besked om pris og tilmelding i næste Ryhandis Tidende.

Vi håber på stor opbakning. SÆT KRYDS I KALENDEREN J

En vintermorgen i Ryde


Foto taget af Maria Haar Roy, Ryde, en tidlig morgen i februar.

Info i Ryhandis Tidende, januar 2014


Landsbygruppen er nu så småt i gang med planlægningen af kunsten i bevægelse i Ryde d. 6.-10. september. Vi har deltaget i et evaluerings- og opstartsmøde på Kulturremisen i Brande. Her fortalte sidste års deltagende landsbyer om deres erfaringer med projektet og vi nye grupper præsenterede os for hinanden.

Vi har lavet en kortlægning af vores lokalområde d.v.s. listet op hvilke institutioner, foreninger, seværdigheder, naturområder, samlingssteder og virksomheder vores områder har. Når man sådan samler det hele på en liste, bliver det tydeligt, hvor aktivt et lokalsamfund vi bor i.

I december havde vi besøg af den kunstneriske leder Felix Pedersen, som blev guidet rundt for at få et indtryk af Ryde og omegn, som han skal bruge som baggrund for udvælgelsen af kunstnere.

Vi planlægger et fællesspisningsarrangement i slutningen af maj måned, hvor vi vil fortælle mere om de 5 dage. Vi vil invitere Felix Pedersen til at komme og fortælle om de 4 kunstnere, som vi får på besøg og vi håber også på en eller anden form for musikalsk indslag. Dato og nærmere information følger i næste Ryhandis Tidende.

Tak til Tina Møller, som har givet os lov til at bruge nogle af hendes fine fotografier fra området .

Info i Ryhandis Tidende, november 2013


Ryde er udvalgt til i begyndelsen af september 2014 at være den landsby i Holstebro Kommune, som får besøg af ”Kunsten i bevægelse”. Det betyder at 4 danske og internationale kunstnere flytter ind i byen i 5 dage og laver kunst med og til lokalbefolkningen. Vi skal sørge for kunstnernes indkvartering, forplejning, materialer og hjælpere. Til gengæld får vi en begivenhed som kan samle os på tværs af alder og interesser, samt kunstværker, som vi selv har været med til at fremstille.
Sommerfestudvalget har besluttet at sommerfesten 2014 lægges sammen med Kunsten i bevægelse.

Det er vores tanke, at Margrethe Reedtz Skolen og Fællessalen skal være omdrejningspunkt  for projektet og  at Gården, Rydhave Slots Ungdomsskole og alle foreninger bliver en aktiv del af det.

Vi har samlet en landsbygruppe, som skal stå for den overordnede planlægning og koordinering (se under Kontakt). Men vi får brug for en masse hjælpere, som vil give et nap med til alle de praktiske opgaver, samt økonomi til at finansiere det hele.
Vi håber, at I alle vil bakke op om projektet.