lørdag den 8. marts 2014

Info i Ryhandis Tidende, november 2013


Ryde er udvalgt til i begyndelsen af september 2014 at være den landsby i Holstebro Kommune, som får besøg af ”Kunsten i bevægelse”. Det betyder at 4 danske og internationale kunstnere flytter ind i byen i 5 dage og laver kunst med og til lokalbefolkningen. Vi skal sørge for kunstnernes indkvartering, forplejning, materialer og hjælpere. Til gengæld får vi en begivenhed som kan samle os på tværs af alder og interesser, samt kunstværker, som vi selv har været med til at fremstille.
Sommerfestudvalget har besluttet at sommerfesten 2014 lægges sammen med Kunsten i bevægelse.

Det er vores tanke, at Margrethe Reedtz Skolen og Fællessalen skal være omdrejningspunkt  for projektet og  at Gården, Rydhave Slots Ungdomsskole og alle foreninger bliver en aktiv del af det.

Vi har samlet en landsbygruppe, som skal stå for den overordnede planlægning og koordinering (se under Kontakt). Men vi får brug for en masse hjælpere, som vil give et nap med til alle de praktiske opgaver, samt økonomi til at finansiere det hele.
Vi håber, at I alle vil bakke op om projektet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar