Om Kunsten i Bevægelse

Lad os mødes omkring Kunsten I Bevægelse

Ryde (by og land) er blevet udvalgt til at deltage i et internationalt billedkunstprojekt af høj faglig kvalitet. Det er et projekt, der indgår i Kultur-aftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion, Midt- og Vestjylland. Projektet vil over en periode på tre år involvere 18 landsbyer med 6 udvalgte placeringer i årene 2012, 2013 og 2014.

Projektet skal løbe af stablen i 2014, og forberedelserne starter nu.

Det er den tidligere leder af Remissen i Brande samt nuværende formand for foreningen Kultur Remissen Brande, Birgit Vinge, vi kan takke for, at projektet er kommet til Midt- og Vestjylland, og hun er den administrative leder af projektet i de næste tre år.

Projektets navn er KUNSTEN I BEVÆGELSE

Der er nedsat en landsbygruppe, der skal stå i spidsen for at planlægge og igangsætte alle forberedelserne.

Det forberedende arbejde kommer til at bestå af kortlægningsarbejde og at få tegnet en profil af vores område, og til dette får vi brug for borgernes involvering og hjælp.

Projektets overordnede koncept 

  • At skabe nye møder og dialog mellem professionelle kunstnere og lokalbefolkningen i landsbyer/byområder.
  • At bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i Danmark.
  • At skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten.
Dette betyder, at vi til september 2014 vil få besøg af fire professionelle billedkunstnere (to udenlandske og to danske), som i samarbejde med unge kunst-studerende og lokalbefolkningen vil skabe kunstneriske sociale interaktioner over områdets historie i fortid, nutid og fremtid, oplevet og fortalt af os her i området. Dette vil blive udvidet med den dimension, og det syn på områderne, som blandt andet de udenlandske kunstnere vil bidrage med. De deltagende kunstnere bliver udvalgt af en kunstnerisk jury.

Projektet starter nu

Vi skal i gang med at beskrive bl.a. følgende:

· Befolkningssammensætning

· Institutioner og foreninger

· Erhverv og industri

· Steder og bygninger

· Natur

· Begivenheder og særlige kendetegn

Det vil sige, at vi skal have beskrevet vores historie i fortid, nutid og fremtid, som borgerne her i området har oplevet og oplever det.

Din hjælp

Vi har behov for, at så mange af jer vil hjælpe til med at fortælle vores historie. Dette enten på skrift eller i tale.

Ligeledes har vi behov for at få beskrevet, hvordan I oplever området her i nutiden, samt ønsker til området i fremtiden.

Alle disse historier og beretninger skal medvirke til, at kunstnerne, der kommer herud kan bruge alt dette som forberedelse til det kunstneriske. Det vil sige, at vi her i området skal forsøge at skabe de optimale rammer for tilblivelsen af fantastiske kunstværker og kunstneriske oplevelser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar